Ulrik Wilbek Seminar

Highlights fra Ulrik Wilbek foredrag

March 24, 2010

En forrygende foredragsaften med Ulrik Wilbek!

Det er det ultrakorte sammendrag af de mange mails, som er tikket ind på administrationen i forlængelse af foredraget med Ulrik Wilbek onsdag aften.

Wilbeks foredrag handlede om Ledelse og Motivation med foreningen som omdrejningspunkt. Wilbek tog særligt udgangspunkt i de værdier og den kultur, som foreninger har, og som er et fantastisk udgangspunkt for det frivillige arbejde – og også for at rekruttere flere frivillige.

Det er ikke muligt i en kort nyhedsinfo at give et fair referat af mødet – men vi har valgt at give et par enkelte highlight med nogle af Wilbeks anbefalinger til de frivillige ledere. Highlightsne er primært fra den efterfølgende debat:

Stil KRAV til jeres ledere

Arbejd med at skabe en kultur, hvor I både stiller krav til hinanden og anerkender godt arbejde

Husk at afstemme forventninger inden samarbejdets start

De fleste kan godt lide at der er krav til det arbejde de udfører, så I mister ikke ledere ved at stille krav – tværtimod

Involver jer i hinandens ting og tag konflikterne

Hjælp hinanden og vær med til at fremme en aktiv kultur

Spørg ind til hinandens arbejde

I må endelige ikke “lade hinanden være” – konfliktsky fører til begrænsninger

Tag konflikterne ved at være ærlige og ligefremme – og gør det på en positiv måde

Tænk på sammensætning af TYPER i udvalg og bestyrelser

Mennesker er forskellige og vi varetager forskellige roller i en gruppe

Vær bevidste om rollerne og arbejde med dem – så kan I bedre få indbyrdes forståelse og skabe udvikling

Ildsjæle & energien der ebber ud …

Som ildsjæl skal du gå til dem, du kan støtte dig op af – få dem til at spørge dig om situationen

Som ildsjæl er det så vigtigt at arbejde med at give slip på nogle af tingene

Tiggergang til forældre om hjælp – hvordan får vi dem til at lytte?

HUSK, at jeres forening har nogle fantastisk værdier

FIND frem til de værdier I har. Fx kan de aktive mødes og fortælle hinanden, hvad I hver især er gode til. Lynhurtigt har I mange ting, som I kan.

FORTÆL forældre (og omverden) hvad I er gode til og inviter dem til at være med

SPØRG forældrene, hvordan de kan bidrage

HOLD FAST i forældrene – også når de stopper med at være trænere – de kan udfylde andre opgaver

TAG ikke hinanden for givet

HUSK at rose hinanden – og gør det til en bevidst del af jeres kultur at ROSE

Det er tilladt at sige til hinanden at i er GODE

VÆR stolte af jer selv – så er det også lettere at få andre til at se budskabet og deltage

Når noget går godt skal vi også SPØRGE OS SELV hvorfor vi klarede det så godt?

Note: Som nævnt yder disse highlights ikke foredraget retfærdighed, men vi vil gerne formidle nogle af budskaberne til de frivillige ledere, der ikke kunne deltage.

TAK til Ulrik Wilbek for en super aften!

Foredraget blev skabt af Ledelsesnetværket. En række af de fremmødte deltagere havde ikke tidligere hørt om ledelsesnetværket – derfor blev det foreslået, at Viborg Idrætsråd opfordrer ALLE vore medlemsforeninger til at sende mails på deres trænere og ledere, så de kan få nyheder fra Idrætsrådet i deres egen indbakke. HVIS din foreninger har en liste over e-mailadresser, så skriver administrationen dem gerne ind – alternativt kan du tilmelde dine ledere via dette link.