MINI Karate

Vi har længe haft lyst til at tilbyde undervisning for de allermindste. Men der skal også kapacitet til, og de øvrige ungdomshold som børneholdene og juniorholdene kræver jo deres af instruktørerne. Nu er der imidlertid så mange kvalificerede trænere, at der kan åbnes for de allermindste også, dvs. de 3, 4 og 5 årige.

I denne unge aldersgruppe før skolealderen gælder der selvsagt helt andre optræningsvilkår end for ordinære børnehold. Så lige rækker og koncentration under indlæringen bliver knapt så vigtig. I stedet fokuseres der eks. på at imitere bevægelser fra dyreriget, ganske som karatekunstens spæde vugge i Kina også gjorde det.

Træningen for de små karatekids bliver efter tysk forbilled, hvor Viborg Karate Skoles venskabsklub i Oberhausen gennem mange år har udbudt mini karate med stor succes.

Er der mindre søskende i familierne er de velkomne til at prøve. Kan man printe ud og sætte op i en børnehave, er det en stor hjælp for klubben også.


MINI Karate har træningsmuligheder mandag kl. 16:00, onsdag kl. 16:00 og lørdag kl: 11:00.