Kodomo Syllabus

Gradueringskrav for børn


10. Kyu (C) – Hvid med én rød stribe

Stillinger (Dachi):

Fudo dachi (Formel stilling)
Yoi dachi (Klar stilling)
Heiko dachi (Parallel stilling)
Sanchin dachi (Tre punkts stilling)

Stød og slag (Tsuki / uchi):

Jodan tsuki (Lige stød imod hovedet)
Chudan tsuki (Lige stød imod maven)

Parader (Uke):

Jodan uke (Opadgående parade)
Gedan barai (Nedadgående parade)

Spark (Keri):

Hiza ganmen keri (Opadgående knæspark)
Mae hiza keri (Fremadrettet knæspark)
Kinteki keri (Spark mod skridtet)

Power Test (Tairyoku Tesuto):

Diverse teknikker på puder og pads

Til alle Grader:

Efterleve Dojo etiketten.
Iklæde gi og binde bælte.


10. Kyu (B) – Hvid med to røde striber

Stillinger (Dachi):

Kumite no kamae (Kamp stilling)

Stød og slag (Tsuki / uchi):

Ago uchi (Stød imod hagen)
Mawashi uchi (Cirkelslag)

Parader (Uke):

Jodan uke (Opadgående parade)
Gedan barai (Nedadgående parade)
Keri no kamae (Klar til spark)

Spark (Keri):

Mae keri (Front spark)
Mawashi hiza keri (Cirkulært knæspark)

Power Test (Tairyoku Tesuto):

Diverse teknikker på puder og pads

Kontrol af modstander (Sabaki):

Blokere angreb med jodan uke og gedan barai.

Til alle Grader:

Efterleve Dojo etiketten.
Kunne pensum til tidligere grader.


10. Kyu (A) – Rødt bælte

Stillinger (Dachi):

Zenkutsu dachi (Forlæns stilling)

Parader (Uke):

Uchi uke (Indvendig parade)
Soto uke (Udvendig parade)

Stød og slag (Tsuki / uchi):

Uraken shomen uchi (Fremadrettet omvendt knoslag)
Uraken sayo uchi (Sidelæns omvendt knoslag)
Uraken hizo uchi (Lavt sidelæns omvendt knoslag)

Spark (Keri):

Mae keriage keri (Højt frontspark med strakt ben)

Kast (Nage):

Maki komi nage (Forlæns kast)

Power Test (Tairyoku Tesuto):

Diverse teknikker på puder og pads.

Figurøvelse (Kata):

Kendskab til Shoshinsha no kata sono ichi
(Begynder kata nummer ét)

Kontrol af modstander (Sabaki):

Blokere angreb med soto uke.

Til alle Grader:

Efterleve Dojo etiketten.
Have en aktiv indstilling til karate. Se aktivitetslisten (særligt med fokus på markeringskarate stævner).
Kunne pensum til tidligere grad.


9. Kyu (B) – Rød med én blå stribe

Stillinger (Dachi):

Kiba dachi (Ride stilling)

Parader (Uke):

Sune uke (Skinnebens parade)
Hiji-hiza double block (Albue-knæ dobbelt parade)
Mawashi uke (Cirkulær parade)

Stød og slag (Tsuki / uchi):

Shita tsuki (Lavt omvendt stød)
Hiji uchi (Albue slag)

Spark (Keri):

Mawashi keri (Cirkel spark)
Uchi momo keri (Indvendigt cirkel spark)

Kast (Nage):

Ura nage (Baglæns kast)

Power Test (Tairyoku Tesuto):

Diverse teknikker på puder og pads

Figurøvelse (Kata):

Shoshinsha no kata sono ichi
(Begynder kata nummer ét)

Kontrol af modstander (Sabaki):

Kontrol af modstander med mawashi uke, maki komi nage og ura nage.

Forudbestemt serie af diverse teknikker:

Kombination nr. 1

Til alle grader:

Efterleve Dojo etiketten.
Have en aktiv indstilling til karate. Se aktivitetslisten.
Kunne pensum til tidligere grader.


9. Kyu (A) – Rød med to blå striber

Stillinger (Dachi):

Heisoku dachi (Stilling med samlede fødder)

Parader (Uke):

Shuto uke (Håndkants parade)

Spark (Keri):

Yoko keriage (Højt strakt sidelæns spark)
Yoko keri (Sidelæns spark)
Kanzetsu keri (Lavt sidelæns spark)

Power Test (Tairyoku Tesuto):

Diverse teknikker på puder og pads.

Figurøvelse (Kata):

Shoshinsha no kata sono ni
(Begynder kata nummer to)

Kontrol af modstander (Sabaki):

De fire positioner.
Kontrol af modstander after sune uke.

Forudbestemt serie af diverse teknikker:

Kombination nr. 2

Til alle grader:

Efterleve Dojo etiketten.
Have en aktiv indstilling til karate. Se aktivitetslisten.
Kunne pensum til tidligere grader.


8. Kyu – Blåt bælte

Josui Basic Programme

Punches and Strikes (Tsuki / uchi):

Jodan mawashi uchi (Cirkelslag mod hovedet)
Chudan mawashi uchi (Cirkelslag mod maven)

Spark (Keri):

Jikuashi keri (Spark mod støtteben)
Sankaku keri (Trekants spark)

Power Test (Tairyoku Tesuto):

Diverse teknikker på puder og pads.

Figurøvelse (Kata):

Nage no kata sono ichi
(Kaste kata nummer ét)

Kontrol af modstander (Sabaki):

Kontrol af modstander efter soto uke og gedan barai.

Forudbestemt serie af teknikker:

Kombination nr. 3

Til alle grader:

Efterleve Dojo etiketten.
Have en aktiv indstilling til karate. Se aktivitetslisten (særligt med fokus på kontaktkarate stævner).
Kunne pensum til tidligere grader.