Forstå karate på 5 minutter

Oprindelsen af karate (tom hånd – oprindelig kinesisk hånd) menes at stamme fra Indien. Gennem emigration til Kina og videre til Okinawa – hvor kampkunsten blev meget udviklet – og videre igen til Japan, blev karate endelig systematiseret. En udviklingsrejse over næsten 1500 år. Efter 2. verdenskrig holdt karate sit indtog i Vesten. I USA i 1946 og i Europa i 1953. Karate kom til Danmark i 1964; Viborg Karate Skole blev stiftet i 1975 og er dermed en af de relativt gamle klubber herhjemme.

Traditionelt inddeles de forskellige måder at udøve karate på i såkaldte stilarter. En stilart defineres ud fra de kata (standard figur øvelser), der praktiseres. En stilart kan være navngivet efter den skabende mester eller efter betydningen af en (ofte japansk) betegnelse. Der eksisterer flere hundreder forskellige stilarter og variationer af disse. De er forbundne i et udviklingsforløb. Viborg Karate Skoles mangeårige stilart, Ashihara, er således udsprunget af stilarten Kyokushin, som igen er udsprunget af Goju-Ryu og Shotokan. Videre fra Ashihara er udsprunget stilarterne Enshin og Josui. I den japanske organisation, Josui Kai-Kan, har Viborg Karate Skole sit nuværende, internationale tilhørsforhold. En vis rivalisering mellem stilarterne er ikke ualmindelig. Men alle er glade for og stolte af den karate, man træner. De fleste stilarter er organiseret både internationalt og nationalt i samarbejdende grupperinger.

Karate udøves som fysisk optræning / motion, selvforsvar, konkurrence sport, socialt samvær og livsholdning alt efter personlig præference. Herhjemme og i en række nabolande er klubberne næsten altid organiseret som idrætsforeninger. Der er vel en 250 karateklubber i Danmark. Godt halvdelen er organiseret i Dansk Karate Forbund, et specialforbund under DIF, eller i Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI) som er et andet specialforbund under DIF. I DAI er især kontaktkarateklubberne organiseret, idet Dansk Karate Forbund ikke udbyder stævner inden for kontaktkarate, men alene inden for markeringskarate. En del karateklubber er også organiseret i den anden, store nationale organisation, DGI. Nogle karateklubber oppebærer flere medlemskaber, mens andre klubber igen har valgt at stå helt udenfor organisation. Viborg Karate Skole er medlem af DAI.

Karate som konkurrencesport kendes tilbage fra 1930’ernes Japan og i slutningen af 1940’ernes USA. Men det var først i 1960’ernes Europa, at karate som konkurrencesport for alvor blev international og systematiseret med Frankrig som initiativtager. Det var indenfor markeringskarate, som er langt den mest udbredte konkurrenceform. Det er også markeringskarate, der med WKF forbundet som primus motor, har opnået status af olympisk sportsgren, om end man endnu ikke er på det olympiske program. Med et konkurrerende forbund, WUKF, på sidelinjen har det olympiske måske vide udsigter. I 1972 så kontaktkarate dagens lys, og det har opnået ganske stærk udbredelse, om end ikke helt så udbredt som markeringskarate. I Viborg Karate Skole er man aktiv indenfor både markerings- og kontaktkarate og det både nationalt som internationalt.

Det er blot anslået 25 – 30 % af karateklubberne herhjemme, som regelmæssigt deltager i konkurrencer. Usædvanligt, hvis man sammenligner eks. med fodbold- og håndboldklubber. Så vidt vides, er der aldrig foretaget en tilbundsgående undersøgelse af årsagerne til denne åbenbare vægring ved sportslig samkvem med andre, som de fleste karateklubber har.

Fordelene ved aktiv stævnedeltagelse er ellers åbenlys: Sikkert pejlemærke for optræningen, udviklende oplevelser og sociale kompetencer. Det er der så klubber, der vælger at stå udenfor, mens andre – herunder Viborg Karate Skole – nyder godt heraf.